Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận nhiệm vụ mới

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) được phân công làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT làm Chủ tịch Hội đồng ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận nhiệm vụ mới- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh PV

Các ủy viên gồm lãnh đạo các bộ: Tài chính; Công Thương, Xây dựng ; TN&MT; Quốc phòng; Công an; GD&ĐT; Nội vụ … Bộ KH&ĐT là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Hội đồng thẩm định Nhà nước làm việc theo chế độ tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng; có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Phiên họp Hội đồng thẩm định Nhà nước được coi là hợp lệ khi có ít nhất 50% số thành viên tham dự (kể cả người được ủy quyền).

Kết luận cuối cùng thông qua các nội dung thẩm định chương trình để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được ít nhất 2/3 số thành viên thông qua.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ KH&ĐT để phục vụ cho hoạt động. Cơ quan thường trực có trách nhiệm huy động bộ máy giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức công việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình và các hoạt động chung.