Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Thời sự

“Nếu sợ tiêu cực, sợ người ta ăn cắp thì làm thí điểm và có giám sát"

Nêu ra thực trạng đấu thầu hiện nay, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh, mục đích của đấu thầu là để có những sản phẩm chất lượng và kiểm soát được giá cả.