Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Cách nhanh nhất để biết mình phải đóng thuế TNCN bao nhiêu?

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những khoản người lao động phải đóng hàng năm từ tiền lương, tiền công của mình. Làm thế nào để biết mình phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, những người có thu nhập tính thuế đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Các khoản thu nhập tính thuế bao gồm:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công: Căn cứ Nghị quyết 954 và Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với cá nhân không có người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu/năm).

Cần biết - Cách nhanh nhất để biết mình phải đóng thuế TNCN bao nhiêu?

Người lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công

Thu nhập từ kinh doanh: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng (Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC)

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Người nộp thuế là người có thu nhập với mức thuế phải nộp là 2% trên giá chuyển nhượng.

Thu nhập từ trúng thưởng hoặc từ quà tặng: Trong cả hai trường hợp này, người nộp thuế phải nộp với mức 10% x Thu nhập tính thuế.

Hiện nay, ngoài những người làm kinh doanh, thì đại bộ phận phải nộp thuế thu nhập cá nhân là những người lao động đang làm việc và nhận tiền lương, tiền công tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Đối với những người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính theo công thức:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

- Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

- Thuế suất được tính theo phương pháp lũy tiến từng phần, cụ thể:

Cần biết - Cách nhanh nhất để biết mình phải đóng thuế TNCN bao nhiêu? (Hình 2).

Để tự tính được mức thuế thu nhập cá nhân mình phải nộp tương đối phức tạp và không phải người lao động nào cũng có thể tự tính được chính xác.

Tuy nhiên, người lao động có thể sử dụng Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân online của LuatVietnam. Đây là công cụ giúp bạn tính được mức thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công mà mình phải đóng là bao nhiêu một cách chính xác và nhanh chóng.

Cần biết - Cách nhanh nhất để biết mình phải đóng thuế TNCN bao nhiêu? (Hình 3).

Hệ thống tính thuế TNCN online

Người lao động chỉ cần nhập Tổng thu nhập (gồm lương tháng đã trừ bảo hiểm bắt buộc và tiền thưởng; Số người phụ thuộc (nếu có).

Hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2022 là vào 31/3/2023 đối với hồ sơ quyết toán thuế theo năm và 04/5/2023 đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Người lao động cần thiết phải nắm được cách tính thuế thu nhập cá nhân để biết được số tiền mình phải đóng trước khi thực hiện quyết toán thuế.

Thu Hà