Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Miễn nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đối với bà Nguyễn Hương Giang

Chiều 10/7, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Hương Giang, để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo HĐND tỉnh Bắc Ninh , công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh tại kỳ họp đã được tiến hành theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Chung theo đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang theo ý kiến của Ban Bí thư và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Miễn nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đối với bà Nguyễn Hương Giang- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 10/7.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã nghe các báo cáo, tờ trình, đề án về tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2024; phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 5)…

Theo HĐND tỉnh Bắc Ninh, kết quả của phiên họp thể hiện sự lãnh đạo kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh và sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan hữu quan; tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự theo dõi, giám sát và chia sẻ của cử tri và nhân dân trong tỉnh.