Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Người dân muốn thường trú ở Hà Nội phải có chỗ ở từ 8-15 m2

Thành phố Hà Nội dự kiến quy định công dân khi làm thủ tục đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp đối với khu vực nội thành là 15 mét vuông; đối với khu vực ngoại thành là 8 mét vuông.

UBND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Người dân muốn thường trú ở Hà Nội phải có chỗ ở từ 8-15 m2 - Ảnh 1.

UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Theo quy định tại dự thảo này, diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp đối với khu vực nội thành là 15 mét vuông (12 quận); đối với khu vực ngoại thành là 8 mét vuông (18 huyện, thị xã). Diện tích nhà ở tối thiểu là diện tích được tính theo mét vuông sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Việc xây dựng dự thảo này, theo UBND thành phố Hà Nội , nhằm cụ thể hóa quy định của luật Cư trú 2020, tạo cơ sở pháp lý để thành phố chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có nội dung quản lý cư trú phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố kỳ vọng thông qua quy định này sẽ góp phần ổn định an ninh trật tự, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của người dân.

Về cơ sở thực tiễn, UBND thành phố Hà Nội cho biết, một số tỉnh hoặc huyện thuộc thành phố trực thuộc T.Ư cũng đang có áp lực gia tăng dân số cơ học rất lớn; số người đăng ký cư trú tăng nhanh và biến động nhiều ở nhóm đối tượng có chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ.

Do đó, đối với trường hợp công dân đăng ký thường trú thuộc nhóm đối tượng này được luật Cư trú 2020 quy định giao HĐND cấp tỉnh quyết định diện tích bình quân chỗ ở tối thiểu khi đăng ký thường trú nhằm đảm bảo điều kiện sống cần thiết cho người dân, phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú và tình hình, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; đồng thời cũng là quy định để có thể phân bổ dân cư.

Trước đó, tháng 11/2022, UBND thành phố Hà Nội dự kiến trình Kỳ họp HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Tại dự thảo này, thành phố đưa ra quy định diện tích nhà ở tối thiếu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn đối với nhóm nhà ở cũ có nguồn gốc sở hữu nhà nước thì hạn mức diện tích bình quân tối thiểu là 8 mét vuông. Đối với nhóm nhà ở còn lại (không có nguồn gốc sở hữu nhà nước), dự thảo quy định diện tích bình quân tối thiểu là 20 mét vuông.

Tuy nhiên, sau đó, UBND thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc xin lùi thời gian trình ban hành nghị quyết này để "đảm bảo đầy đủ các bước" theo quy định .