Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Quốc hội sắp chất vấn gì Phó Thủ tướng cùng 4 Bộ trưởng?

Từ ngày 6 - 8/6, Quốc hội sẽ chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ. Đa phần các Bộ trưởng đều là những người lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực

Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung.

Giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm, chi sai chế độ…); công tác quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội; giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Nội vụ sẽ "chia lửa" với Bộ trưởng trong phần chất vấn này.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc, người trả lời chất vấn là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.

Các nội dung chất vấn gồm trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các bộ, ngành trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030).

Quốc hội sắp chất vấn gì Phó Thủ tướng cùng 4 Bộ trưởng? - Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; cùng Bộ trưởng các Bộ khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ ba t huộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Các nội dung chất vấn bao gồm chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống.

Quốc hội sắp chất vấn gì Phó Thủ tướng cùng 4 Bộ trưởng? - Ảnh 3.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua, việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện, trường, đơn vị sự nghiệp công lập…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; cùng Bộ trưởng các Bộ liên quan giải trình làm rõ.

Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, người trả lời chất vấn là Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng.

Các nội dung chất vấn bao gồm giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.

Quốc hội sắp chất vấn gì Phó Thủ tướng cùng 4 Bộ trưởng? - Ảnh 4.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng.

Cùng với đó là trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa.

Quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Bộ trưởng các Bộ liên quan giải trình, làm rõ vấn đề.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.