Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Kinh tế

Có 6 thị trường xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD của Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2024,  xuất khẩu có 6 thị trường và nhóm thị trường đạt trên 1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trên 10 tỷ USD.