Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Tiêu dùng

Là 'ngôi sao' xuất khẩu tỷ USD, vì sao hạt điều bị kiểm dịch quá gắt?

Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã tổ chức buổi đối thoại với doanh nghiệp điều và sẽ tiến hành rà soát lại việc kiểm dịch nếu thấy không cần thiết. Song trước mắt, các doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ việc đáp ứng yêu cầu kiểm dịch.