Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Thời sự

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026.